R & Phát triển D-Sản xuất

Như phản ứng-ngoại quan sản xuất gốm silic cacbua, chúng tôi cung cấp hiệu suất cao silic cacbua giải pháp gốm.

Chúng tôi cam kết với kỹ thuật mới và R & D của các sản phẩm silicon cacbua phản ứng-ngoại quan mới. sản phẩm mới và các bộ phận có hình dạng đặc biệt và các cấu trúc bất thường có thể được tùy chỉnh dựa trên yêu cầu cụ thể của bạn. 

safasdf


WhatsApp Online Chat !