អឿម / ODM ដែលជាការដែលអាចរកបាន

សំណើរពិសេសរបស់អតិថិជននៅលើទំហំ / រូបរាងដែលអាចរកបាន។ ការបោះពុម្ពស្លាកសញ្ញាឬយីហោរបស់អ្នកនៅលើផលិតផលដែលត្រូវបានទទួលយកជាមួយបរិមាណត្រឹមត្រូវ។ យើងនឹងត្រូវ 2D & 3D ស្នាដៃសិល្បៈឬសំណាកគូររបស់អ្នកសម្រាប់ផលិតកម្ម។ 

69863b9e


WhatsApp Online Chat !