Kompanija Politika kvaliteta

Korporativnu misiju: staž I EXCELSI O R KVALITETA  

Nepokolebljivo slijediti najbolje standarde kvalitete, kontinuirano tehnološke inovacije i visoku zadovoljstvo kupaca.

COMPANY POLITIKA KVALITETA

Naši ciljevi su da postane lider u profesionalnim odsumporavanja mlaznica prerađivačkoj industriji u Aziji i treba verovati dobavljača na svjetskom tržištu, kao i da se tretira kao kompanija za rad u partnerstvu sa različitim akterima za generiranje obostranu korist.

Naša korporativna misija: staž i Excelsior kvalitete. Nepokolebljivo slijediti najbolje standarde kvalitete, kontinuirano tehnološke inovacije i visoku zadovoljstvo kupaca. Zalažemo se za postizanje ciljeva od strane korporativne kulture Excelsior kvaliteta. Ona se fokusira na stalno poboljšanje u radu sistema upravljanja kvalitetom koji je premašio zahtjevima ISO 9001: 2008.

ISO9001

WhatsApp Online Chat !